Trồng Đậu Bắp

1. Gieo hạt:

- Cho đất vào chậu, tưới nước vừa đủ ẩm, gieo 5-6 hạt trong chậu có đường kính 25-30 cm, hạt gieo sâu 1cm, lấp đất lại, tưới thêm 1 lần nữa

-2-3 ngày sau, khi gieo hạt thì hạt nảy mầm. Cây con được 7-10 ngày thì chọn 1-2 cây khỏe để trồng

www.saigongarden.vn.jpg-dau bap1

2. Bón phân:

- Khi đậu có 2 lá thật ( 10 ngày sau khi hạt nảy mầm) thì bón phân cho gốc 

-Khi đậu được 20-25 ngày tuổi bón bổ sung phân cho rau ăn quả. Sau đó cứ 15 ngày bón 1 lần đến khi cây ra hoa kết quả

- Đậu trên 30 ngày tuổi mà chưa ra hoa cần bổ sung phân bón dạng lỏng, hòa tan với nước, phun đều lên trên thân lá. 7 ngày phun 1 lần để kích thích cây ra hoa tốt hơn. Khi cây ra rộ thì không cần phun nữa.

 www.saigongarden.vn.jpg-dau bap2

3. Tưới nước và chăm sóc:

- Tưới nước mỗi ngày: sáng/ chiều. Trời mưa không cần tưới

– Khi đậu ra tua cuốn thì cắm cây cho dây bám lên giàn

- Khi cây ra hoa, cần phải tưới đủ nước ở gốc

-Tỉa bớt cành nhánh khi đậu rồng ra nhánh dày đặc, rậm rạp sẽ giúp cây ra hoa đậu trái tốt hơn

4. Thu hoạch: 

-Khi hoa ở đầu trái đậu bắp vừa héo khô thì thu hoạch trái, nếu thu muộn 1-2 ngày trái sẽ bị già có nhiều xơ ăn không ngon. Đậu rồng thường bắt đầu thu trái sau khi trồng khoảng 30-40 ngày. Chăm sóc tốt có thể hái trái 20-30 ngày

www.saigongarden.vn.jpg-dau bap  

Posted in tại sao nên tự trồng rau | Tagged , , , , , , , | Để lại bình luận

Trồng đậu rồng

1. Gieo hạt:

- Cho đất vào chậu, tưới nước vừa đủ ẩm, gieo 5-6 hạt trong chậu có đường kính 25-30 cm, hạt gieo sâu 1cm, lấp đất lại, tưới thêm 1 lần nữa

-2-3 ngày sau, khi gieo hạt thì hạt nảy mầm. Cây con được 7-10 ngày thì chọn 1-2 cây khỏe để trồng

www.saigongarden.vn.jpg- dau rong

2. Bón phân:

- Khi đậu có 2 lá thật ( 10 ngày sau khi hạt nảy mầm) thì bón phân cho gốc 

-Khi đậu được 20-25 ngày tuổi bón bổ sung phân cho rau ăn quả. Sau đó cứ 15 ngày bón 1 lần đến khi cây ra hoa kết quả

- Đậu trên 45 ngày tuổi mà chưa ra hoa cần bổ sung phân bón dạng lỏng, hòa tan với nước, phun đều lên trên thân lá. 7 ngày phun 1 lần để kích thích cây ra hoa tốt hơn. Khi cây ra rộ thì không cần phun nữa.

 www.saigongarden.vn.jpg-dau rong 1

3. Tưới nước và chăm sóc:

- Tưới nước mỗi ngày: sáng/ chiều. Trời mưa không cần tưới

– Khi đậu ra tua cuốn thì cắm cây cho dây bám lên giàn

- Khi cây ra hoa, cần phải tưới đủ nước ở gốc

-Tỉa bớt cành nhánh khi đậu rồng ra nhánh dày đặc, rậm rạp sẽ giúp cây ra hoa đậu trái tốt hơn 

4. Thu hoạch:

- Khi hoa ở đầu trái héo khô và rụng đi thì tiến hành thu trái. Đậu đ4a, đậu côve thường bắt đầu thu hoạch từ 50-60 ngày sau khi gieo hạt, chăm sóc tốt có thể thu trái trong 2-3 thángwww.saigongarden.vn.jpg- dau rong 2  
 

Posted in tại sao nên tự trồng rau | Tagged , , , , , , , , , , , | Để lại bình luận

Đậu Đũa & Đậu Côve

1. Gieo hạt:

- Cho đất vào chậu, tưới nước vừa đủ ẩm, gieo 5-6 hạt trong chậu có đường kính 25-30 cm, hạt gieo sâu 1cm, lấp đất lại, tưới thêm 1 lần nữa

-2-3 ngày sau, khi gieo hạt thì hạt nảy mầm. Cây con được 7-10 ngày thì chọn 1-2 cây khỏe để trồng

www.saigongarden.vn.jpg-dau que

2. Bón phân:

- Khi đậu có 2 lá thật ( 10 ngày sau khi hạt nảy mầm) thì bón phân cho gốc 

-Khi đậu được 20 ngày tuổi bón bổ sung phân cho rau ăn quả. Sau đó cứ 15 ngày bón 1 lần đến khi cây ra hoa kết quả

- Đậu trên 30 ngày tuổi mà chưa ra hoa cần bổ sung phân bón dạng lỏng, hòa tan với nước, phun đều lên trên thân lá. 7 ngày phun 1 lần để kích thích cây ra hoa tốt hơn. Khi cây ra rộ thì không cần phun nữa.

 

3. Tưới nước và chăm sóc:

- Tưới nước mỗi ngày: sáng/ chiều. Trời mưa không cần tưới

– Khi đậu ra tua cuốn thì cắm cây cho dây bám lên giàn

- Khi cây ra hoa, cần phải tưới đủ nước ở gốc

-Tỉa bớt cành nhánh, hoa đực khi cây đã đậu trái

 www.saigongarden.vn.jpg-dau que 1

4. Thu hoạch:

- Khi hoa ở đầu trái héo khô và rụng đi thì tiến hành thu trái. Đậu đ4a, đậu côve thường bắt đầu thu hoạch từ 50 ngày sau khi gieo hạt, chăm sóc tốt có thể thu trái 30-45 ngày.-dau que 2  

Posted in tại sao nên tự trồng rau | Tagged , , , , , , , , | Để lại bình luận

Trồng Bí Đỏ

1. Gieo hạt:

- Cho đất vào chậu, tưới nước vừa đủ ẩm, gieo 3-5 ạt trong chậu có đường kính 25-30 cm, hạt gieo sâu 1cm, lấp đất lại, tưới thêm 1 lần nữa

-5-7 ngày sau, khi gieo hạt thì hạt nảy mầm. Cây con được 10-15 ngày thì chọn 1-2 cây khỏe để trồng

www.saigongarden.vn.jpg.bi do

2. Bón phân:

- Cây có 2 lá thật ( 15 ngày sau khi hạt nảy mầm) thì bón phân cho gốc 

-Khi cây được 20 ngày tuổi bón bổ sung phân cho rau ăn quả. Sau đó cứ 15 ngày bón 1 lần đến khi cây ra hoa kết quả

- Bí đỏ trên 45 ngày tuổi mà chưa ra hoa cần bổ sung phân bón dạng lỏng, hòa tan với nước, phun đều lên trên thân lá. 7 ngày phun 1 lần để kích thích cây ra hoa tốt hơn. Khi cây ra rộ thì không cần phun nữa.

www.saigongarden.vn.jpg.bi do1

3. Tưới nước và chăm sóc:

- Tưới nước mỗi ngày: sáng/ chiều. Trời mưa không cần tưới

– Khi cbí đỏ ra tua cuốn thì thả cành khô cho dây bám trên mặt đất

- Khi cây ra hoa, cần phải tưới đủ nước ở gốc

-Tỉa bớt cành nhánh, hoa đực khi cây đã đậu trái

 

4. Thu hoạch:

- Bí đỏ thường thu trái 80-90 ngày sau trồng  

www.saigongarden.vn.jpg.bi do2

 

Posted in tại sao nên tự trồng rau | Để lại bình luận

Bí Ngồi Xanh

1. Gieo hạt:

- Cho đất vào chậu, tưới nước vừa đủ ẩm, gieo 3-5 ạt trong chậu có đường kính 25-30 cm, hạt gieo sâu 1cm, lấp đất lại

-3- 5 ngày sau, khi gieo hạt thì hạt nảy mầm. Cây con được 10-15 ngày thì chọn 1-2 cây khỏe để trồng

www.saigongarden.vn.jpg- bi ngoi - Copy

2. Bón phân:

- Cây có 2 lá thật ( 15 ngày sau khi hạt nảy mầm thì bón phân cho gốc 

-Khi cây được 20 ngày tuổi bón bổ sung phân cho rau ăn quả. Sau đó cứ 15 ngày bón 1 lần đến khi cây ra hoa kết quả

- Bí ngồi trên 30 ngày tuổi mà chưa ra hoa cần bổ sung phân bón dạng lỏng, hòa tan với nước, phun đều lên trên thân lá. 7 ngày phun 1 lần để kích thích cây ra hoa tốt hơn. Khi cây ra rộ thì không cần phun nữa.

www.saigongarden.vn.jpg- bi ngoi.jpg1

3. Tưới nước và chăm sóc:

- Tưới nước mỗi ngày: sáng/ chiều. Trời mưa không cần tưới

- Khi cây ra quả, cần phải tưới đủ nước

- Khi cây đã ra hoa, ngưng không bón phân

-Tỉa bớt cành nhánh, hoa đực khi cây đã đậu trái

 

4. Thu hoạch:

- Khi hoa ở đầu trái héo khô và rụng đi thì tiến hành thu trái. Bí đao chanh thường thụ trái 60 ngày sau trồng. Chăm sóc tốt có thể hái trái trong 2 tháng
  

  www.saigongarden.vn.jpg- bi ngoi2

Posted in tại sao nên tự trồng rau | Để lại bình luận

Bí Đao Chanh

1. Gieo hạt:

- Cho đất vào chậu, tưới nước vừa đủ ẩm, gieo 3-5 ạt trong chậu có đường kính 25-30 cm, hạt gieo sâu 1cm, lấp đất lại

-3- 5 ngày sau, khi gieo hạt thì hạt nảy mầm. Cây con được 10-15 ngày thì chọn 1-2 cây khỏe để trồng

www.saigongarden.vn.jpg- bi dao - Copy

2. Bón phân:

- Cây có 2 lá thật ( 15 ngày sau khi hạt nảy mầm thì bón phân cho gốc 

-Khi cây được 20 ngàyy tuổi bón bổ sung phân cho rau ăn quả. Sau đó cứ 15 ngày bón 1 lần đến khi cây ra hoa kết quả

3. Tưới nước và chăm sóc:

- Tưới nước mỗi ngày: sáng/ chiều. Trời mưa không cần tưới

- Khi cây ra quả, cần phải tưới đủ nước

- Khi cây đã ra hoa, ngưng không bón phân

-Tỉa bớt cành nhánh, hoa đực khi cây đã đậu trái

www.saigongarden.vn.jpg- bi dao1

4. Thu hoạch:

- Khi hoa ở đầu trái héo khô và rụng đi thì tiến hành thu trái. Bí đao chanh thường thụ trái 45- 50 ngày sau trồng. Chăm sóc tốt có thể hái trái trong 2 thángwww.saigongarden.vn.jpg- bi dao2  

-

Posted in tại sao nên tự trồng rau | Để lại bình luận

Mướp Hương Leo Gìan

1. Gieo hạt:  

- Cho đất vào chậu, tưới nước vừa đủ ẩm, dùng tay bổ lỗ sâu 1cm và cho hạt vào, gieo 3-4 hạt trong chậu có đường kính miệng 25-30cm sau đó lấp đất lại. Sau 4- 5 ngày, hạt nảy mầm. Cây con được 10 -15 ngày sau gieo thì chọn cây khỏe để lại , trồng 1-2 cây trong chậu, loại bỏ những cây xấu.

 

www.saigongarden.vn.jpg-muop 1

2. Bón phân:

- Mướp hương ra lá thật từ 10-15 ngày sau khi hạt nảy mầm thì bón phân vào gốc

- Khi cây được 20 ngày tuổi bón bổ sung phân cho cây ăn quả vào gốc. Sau đó cứ 15 ngày bón 1 lần cho đến khi cây ra hoa đậu trái.

- Trường hợp cây trên 45 ngày tuổi mà chưa ra hoa, cần bổ sung loại phân lỏng, phun đều trên mặt lá, 7 ngày phun 1 lần, để kích thích cây ra hoa tốt hơn. Khi cây ra hoa rộ, thì không phun nữa

www.saigongarden.vn.jpg-muop 2

3. Tưới nước và chăm sóc:

- Tưới nước mỗi ngày cho cây, sáng – chiều. Vào mùa mưa không cần tưới

- Khi mướp ra tua cuốn thì cắm dây chống cho dây leo bám lên giàn

- Cây ra hoa phải tưới đủ nước ở gốc 

-Tỉa bớt cành, nhánh khi cây đã đậu trái

4. Thu hoạch:

- Khi hoa ở đầu trái héo khô và rụng đi thì tiến hành thu trái. Mướp hương trồng trong chậu thường thu trái vào khoảng 60 ngày sau trồng. Chăm sóc tốt có thể hái trái trong 2 tháng

www.saigongarden.vn.jpg-muop

 

Posted in tại sao nên tự trồng rau | Tagged , , , , , , | Để lại bình luận