Trồng xà lách non

-Chậu trồng rau sạch ( 65 x31x20)

-Đất trồng

-Hạt giống

-Phân bón

-Bình phun

2. Gieo hạt:

-Cho đất vào chậu trồng, trải bề mặt đất cho bằng phẳng, dùng ngón tay vạch thành từng hàng (10 hàng/chậu). Gieo hạt trên các hàng đã vạch sẵn. Sau khi rãi xong, lắp đất lại. Dùng bình phun tia mạnh, phun nước đều trên khay cho ẩm

3. Chăm sóc rau:

– Dùng bình phun hay đầu tia mịn để tưới cho rau non. Không twww.saigongarden.vn.jpg- xa lach 2ưới nước khi trời đang trưa nóng. Không để cây rau bị thiếu nước, tưới 2 lần trong ngày: vào sáng sớm và chiều mát

-Bắt đầu phun phân khi cải có 2-3 lá thật.Phun vào sáng sớm hoặc chiều mát, không phun khi trời nắng hoặc sắp mưa

-Trên cây xà lách rất ít sâu bệnh. Nếu có chỉ cần phwww.saigongarden.vn.jpg- xa lachun Crymax pha 1g vào 1 l nước, có thể phun 2 lần, mỗi lần cách nhau 3 ngày. Khi hết sâu thì ngưng, không phun nữa

4.Thu hoạch:

– Các loại xà lách non thu hái từ 20-25 ngày sau khi gieo hạt. Nhổ hoặc cắt sát gốc, thu được 400-5   www.saigongarden.vn.jpg- xlncách trô00gr 1 chậu tùy giống. Có thể dùng cây con này để cấy chuyền trồng thành rau lớn.  
 

-Sau khi thu hoạch nhổ bỏ hết rễ, thêm 0,5kg đất, trộn đều vào đất cũ và trồng đợt rau mới như chỉ dẫn ở phần trên.www.saigongarden.vn.jpg- xln2

Advertisements
Đăng tải tại tại sao nên tự trồng rau | Thẻ , , , , , , , , | 2 phản hồi

Các loại rau cải non

1. Vật tư:

-Chậu trồng rau sạch ( 65 x31x20)

-Đất trồng

-Hạt giống

-Phân bón

-Bình phun

2. Gieo hạt:

-Cho đất vào chậu trồng, trải bề mặt đất cho bằng phẳng, dùng ngón tay vạch thành từng hàng (10 hàng/chậu). Gieo hạt trên các hàng đã vạch sẵn. Sau khi rãi xong, lắp đất lại. Dùng bình phun tia mạnh, phun nước đều trên khay cho ẩm

3. Chăm sóc rau:

– Dùng bình phun hay đầu tia mịn để tưới cho rau non. Không tưới nước khi trời đang trưa nóng. Không để cây rau bị thiếu nướ, tưới 2 lần trong ngày: vào sáng sớm và chiều mát

-Trồng rau cải non trong nhà lưới, sẽ giúp chwww.saigongarden.vn.jpg- cai 2e chắn tốt các loại côn trùng gây hại, vào mùa mưa phủ thêm 1 lớp plastic trắng che mưa cho rau

-Bắt đầu phun phân khi cải có 2-3 lá thật.Phun vào sáng sớm hoặc chiều mát, không phun khi trời nắng hoặc sắp mưa

4.Thu hoạch:www.saigongarden.vn.jpg- cai 1

– Các loại cải non thu hái từ 15-20 ngày sau khi gieo hạt. Nhổ hoặc cắt sát gốc, thu được 400-600gr 1 chậu tùy giống. Có thể dùng cây con này để cấy chuyền trồng thành rau lớn.  www.saigongarden.vn.jpg-cai 1 

-Sau khi thu hoạch nhổ bỏ hết rễ, thêm 0,5kg đất, trộn đều vào đất cũ và trồng đợt rau mới như chỉ dẫn ở phần trên.

Đăng tải tại tại sao nên tự trồng rau | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mầm Rau Muống

1.Vật tư:

-Chậu trồng rau sạch ( 65 x31x20)

-Đất trồng

-Hạt giống rau muống

-Phân bón

 

2. Gieo hạt:

www.saigongarden.vn.jpg - MRM-Ngâm hạt: Dùng nước nóng trên 90 độ C để ngâm hạt rau muống theo tỉ lệ 1 phần hạt:3 phần nước nòng trong thời gian 1 giờ, đổ hạt ra rổ, rửa sạch, để ráo

-Cho đất vào chậu trồng, trải bề mặt đất cho bằng phẳng, dùng ngón tay vạch thành từng hàng (10 hàng/chậu). Gieo hạt trên các hàng đã vạch sẵn. Sau khi rãi xong, lắp đất lại. Dùng bình phun tia mạnh, phun nước đều trên khay cho ẩm

3. Chăm sóc rau:

– Dùng bình phun hay đầu tia mịn để tưới nước đủ ẩm, ngày 1 lần

– Khỏng 3 ngày sau đó, đưa ra nắng, tiếpwww.saigongarden.vn.jpg- mrm
tục tưới ẩm cho đến khi thu hoạch 

4.Thu hoạch:

-Sau 7-10 ngày có thể thu hoạch. Từ 100gr hạt thu được khoảng 400-450 gr rau muống mầm

– Đất cũ có thể dùng trồng rau hoặc các loại cây kha chỉ cần bổ sung thêm phân bón hữu cơ vi sinh  www.saigongarden.vn.jpg- MRM1

 

Posted in tại sao nên tự trồng rau | Tagged , ,
Đăng tải tại tại sao nên tự trồng rau | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Rau Mồng Tơi

-Chậu trồng rau sạch ( 65 x31x20)

-Đất trồng

-Hạt giống

-Phân bón

www.saigongarden.vn.jpg- mong toi 2

2. Gieo hạt:

-Cho đất vào chậu trồng, trải bề mặt đất cho bằng phẳng, dùng ngón tay vạch thành từng hàng (10 hàng/chậu). Gieo hạt trên các hàng đã vạch sẵn. Sau khi rãi xong, lắp đất lại. Dùng bình phun tia mạnh, phun nước đều trên khay cho ẩm

3. Chăm sóc rau:

– Dùng bình phun hay đầu tia mịn để tưới www.saigongarden.vn.jpg- mong toi 3cho rau. Không tưới nước khi trời đang trưa nóng. Không để cây rau bị thiếu nướ, tưới 2 lần trong ngày: vào sáng sớm và chiều mát

-Khi mồng tơi cao 7-10 cm thì bứng cây con ra khỏi chậu, trồng thưa sang 1 chậu khác, trồng khoảng 12-15 cây/chậu để cây rau lớn nhanh. Nếu cần vun gốc cho rau bón thêm phân, không để phần gốc rễ lồi lên mặt đất, cây sẽ sinh trưởng kém và lâu lớn.

-Trồng mồng tơi vào chậu để cây có thể leo theo hàng rào hoặc giàn có sẵn, sau này ta chỉ thu hái lá thì thu hoạch được lâu dài

 

4.Thu hoạch:www.saigongarden.vn.jpg- mong toi 1

– Rau mồng tơi có thể  thu hoạch từ 25-30 ngày sau khi gieo hạt .Cắt thu phần thân bên trên cách gốc 5-7cm. Phần gốc còn lại được tiếp tục chăm sóc, phun phân sẽ cho cành mới, 15 ngày sau có thể thu hoạch tiếp

-Nếu không thu hoạch cắt ngang thân ta để dây leo cao và thu hái phần lá   www.saigongarden.vn.jpg- mong toi

-Sau khi thu hoạch nhổ bỏ hết rễ, thêm 0,5kg đất, trộn đều vào đất cũ và trồng đợt rau mới như chỉ dẫn ở phần trên.

 

Đăng tải tại tại sao nên tự trồng rau | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trồng xà lách

1. Vật tư:

-Chậu trồng rau sạch ( 65 x31x20)

-Đất trồng

-Hạt giống

-Phân bón

www.saigongarden.vn.jpg- xa lach 1

2. Gieo hạt:

-Cho đất vào chậu trồng, trải bề mặt đất cho bằng phẳng, dùng ngón tay vạch thành từng hàng (10 hàng/chậu). Gieo hạt trên các hàng đã vạch sẵn. Sau khi rãi xong, lắp đất lại. Dùng bình phun tia mạnh, phun nước đều trên khay cho ẩm

3. Chăm sóc rau:

– Dùng bình phun hay đầu tia mịn để tưới cho rau. Không tưới nước khi trời đang trưa nóng. Không để cây rau bị thiếu nướ, tưới 2 lần trong ngày: vào sáng sớm và chiều mát

-Xà lách ra 3-4 lá thật (20-25 ngày) thì bứng cây con ra khỏi chậu, trồng thưa sang 1 chậu khác, trồng cây cách 10-15 cm để cây rau lớn nhanh. Nếu cần vun gốc cho rau bón thêm phân, không để phần gốc rễ lồi lên mặt đất, cây sẽ sinh trưởng kém và lâu lớn.

www.saigongarden.vn.jpg- xa lach 2

4.Thu hoạch:

– Xà lách có thr63 thu hoạch từ 40-45 ngày sau khi gieo hạt . Mỗi chậu được khoảng 500-700gr

-Sau khi thu hoạch nhổ bỏ hết rễ, thêm 0,5kg đất, trộn đều vào đất cũ và trồng đợt rau mới như chỉ dẫn ở phần trên.

www.saigongarden.vn.jpg- xa lach

Đăng tải tại tại sao nên tự trồng rau | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gìan thiên lý

1. Vật tư trồng:

-Chậu trồng: chọn chậu có đường kính miệng tối thiểu 25-30cm. Chậu trồng càng lớn, thời gian sinh trưởng phát triển của cây càng dài, kéo dài thời gian thu hoạch hoa

-Đất trồng

-Phân bón

www.saigongarden.vn.jpg- TLỶ

2. Cách trồng:

Thiên lý được trồng phổ biến bằng phương pháp giâm cành. Chọn mua chậu thiên lý đã được nhân giống sẵn, cây sinh trưởng phát triển tốt, cao khoảng 80-100cm, đem về sang ra chậu trồng. Đổ đất vào chậu, đặt bầu cây vào trồng lèn đất chặt chung quanh gốc, cắm 1 cây chống cao từ 1-1,5 m vào chậu, cột dây thiên lý vào để dây leo bám tốt hơn. Khi cây đã sinh trưởng phát triển tốt, cho dây bò lên giàn.

www.saigongarden.vn.jpg-tl1

3.Chăm sóc:

-Thiên lý là cây trồng không chịu tưới nước nhiều, nhưng nếu thiếu nước cây sẽ cằn cỗi, sinh trưởng và ra hoa kém, dễ nhiễm sâu rày

www.saigongarden.vn.jpg-TLY

-Khi dây leo lên giàn thì bấm ngọn cho cây phân cành nhiều hơn sẽ cho ra hoa nhiều hơn

-Bón phân cho cây sau khi trồng được 10 ngày. Cứ cách 10-15 ngày bón phân 1 lần. Ngj7ng bón phân trước khi thu hoạch 5 ngày

www.saigongarden.vn.jpg- TLY 2   

Thu hoạch khi chùm hoa gần nở (1 ngày trước khi hoa nở)

Thiên lý là loại cây lưu niên, nếu trồng 1 lần và được chăm sóc tốt có thể thu hoạch từ 2-3 năm.

Đăng tải tại tại sao nên tự trồng rau | Thẻ , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trồng Củ Cải Đỏ

1. Gieo hạt:

– Cho đất vào 2/3 chậu, tưới nước vừa đủ ẩm, gieo 5-6 hạt trong chậu có chiều sâu 30 cm, hạt gieo sâu 1cm, khoảng cách giữa 2 hạt 5 x 5 cm, lấp đất lại, tưới nước và giữ ẩm , sau 2-3 ngày hạt nảy mầm

www.saigongarden.vn.jpg- cu cai do.jpg3

2. Bón phân:

– Khi củ cải có 2 lá thật ( 10ngày sau khi hạt nảy mầm) thì bón phân cho gốc 

-Khi củ cải được 20 ngày, tỉa thưa lần thứ hai, chỉ để lại những cây mọc khỏe, khoảng cách giữa 2 cây 10-15cm. Bón bổ sung phân cho rau ăn quả lần 2

www.saigongarden.vn.jpg- cu cai

-Lưu ý: chỉ tỉa thưa ( nhổ bỏ) những cây mọc yếu, mọc quá gần nhau. Không được nhổ lên rồi trồng trở xuống, làm như vậy cây sẽ không phình củ được.

 

 3. Tưới nước và chăm sóc:

– Tưới nước mỗi ngày: sáng/ chiều. Trời mưa không cần tưới

4. Thu hoạch: 

-Thu hoạch khi trồng 26-28 ngày trở lên.Củ cải có màu đỏ, ăn sống tốt nhất hoặc làm chuawww.saigongarden.vn.jpg- cu cai do   www.saigongarden.vn.jpg cua cai do 1

Posted in tại sao nên tự trồng rau | Tagged , , , ,
Đăng tải tại tại sao nên tự trồng rau | Thẻ , , , , , , | 4 phản hồi